Microlab Prep- Hệ thống thao tác chất lỏng tự động 8 vị trí

Microlab Prep là hệ thống thao tác chất lỏng tự động, với 2 lựa chọn 7/8 vị trí tích hợp công cụ thao tác.

Ưu điểm nổi bật:

- Nhỏ gọn, kinh tế, phù hợp với hầu hết các phòng lab có quy trình chuẩn bị mẫu lập lại-lượng mẫu trung bình-cao

- Thích hợp chuẩn bị PCR mix, Aliquot mẫu, chuẩn bị mẫu LCMSMS

- 3 lựa chọn kênh pipet: 2 kênh độc lập, 8 kênh multipipet, kết hợp 2 kênh độc lập+ 8 kênh multipipet

- Màn hình cảm ứng điều khiển và thiết lập quy trình chạy theo nhu cầu khách hàng

- Thể tích thao tác: 0.5ul-1000ul

- Có thể tích hợp: khay đựng 24 ống máu, khay đựng 24 ống microtube, khay đựng đầu tip, plate 96, khay đựng hóa chất, heater-shaker

Đánh giá

Microlab Prep là hệ thống thao tác chất lỏng có độ chính xác cao và nhanh gọn, tiện dụng thiết lập quy trình chạy.

Phù hợp với nhiều nhu cầu ứng dụng chuẩn bị mẫu khác nhau.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0