Micropipette (HPpette)

  • - Cho phép hấp tiệt trùng (autoclave) dụng cụ
  • - Phù hợp đầu tip của nhiều hãng khác nhau
  • - Có cả pipette đơn kênh và đa kênh (8 channel)
  • - Có chứng nhận hiệu chuẩn riêng cho từng micropipette theo ISO8655
  • - CE-IVD device theo chỉ thị 98/79/EC

Code: ABS1261HPA

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

0.1 - 2.5 µL

Code: ABS126HPA

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

0.5 - 10 µL

Code: ABS1290HPA

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

10 - 100 µL

Code: ABS131HPA

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

20 - 200 µL

Code: ABS1311HPA

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 - 1,000 µL

Code: ABS132HPA

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

200 - 1,000 µL

Code: ABS136HPA - 8 kênh

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

0.5 - 10 µL

Code: ABS133HPA - 8 kênh

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

5 - 50 µL

Code: ABS135HPA - 8 kênh

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 - 300 µL

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0