microRNA Purification Kit - Kit tách chiết microRNA

microRNA Purification Kit

- Bộ kit 2 cột - thu giữ large RNA ở cột thứ nhất, thu giữ small RNA ở cột thứ hai.

- Phương pháp tách chiết: Cột lọc Silicon Carbide (SiC).

- Mẫu đầu vào: 5 - 25 mg mô, 50 mg thực vật, 3 x 106 tế bào, 100 μL máu.

- Thời gian tách chiết: 25 phút / 10 mẫu.

Code: 21300

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

25 preps

Đánh giá

microRNA Purification Kit (Norgen) phù hợp để tách chiết small RNA (< 200 nt) từ mẫu tế bào nuôi cấy, mô, vi khuẩn, thực vật, và máu. Các small RNA thường được sử dụng trong phân tích miRNA, điều hòa gene, và phân tích chứ năng. RNA thu được phù hợp cho các ứng dụng tiếp theo như RT-PCR, qRT-PCR, microarray, giải trình tự NGS, ...

Thông số
Video
Document
Bình luận
0