MiniPro - Thiết bị đọc que protein bề mặt

MiniPro ủ và đọc kết quả bút Chemdye® PRO1 MICRO (ủ ở 60oC trong 10 phút), là một loại bút chuyên dùng trong phát hiện và định lượng protein bề mặt và dị ứng nguyên.

3 vị trí đo đồng thời, 1 vị trí để gắn nhiệt kế đo và hiệu chỉnh máy.

Có lỗ USB kết nối với PC thông qua phần mềm đọc và truy xuất kết quả.

Có máy in nhiệt để in kết quả và báo âm thanh khi hoàn thiện.

Tuổi thọ: 5 năm

Lĩnh vực áp dụng: Chăm sóc sức khỏe-y tế, nha khoa, công nghiệp thục phẩm và dược phẩm.

 

Code: MiniPro

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Chiếc

Đánh giá

Máy MiniPro thực hiện phân tích định lượng kit HMS Chemdye® PRO1 MICRO thông qua đường chuẩn BSA (Bovine Seric Albumin). Phân tích này cho phép truy xuất về quá trình kiểm soát vệ sinh bề mặt.

Phương pháp này có giới hạn phát hiện là 1 µg và độ nhạy là 0.3 µg. Kết quả phân tích được chỉ thị với độ phân giải 0.1 µg, và độ chính xác ± 0.5 µg (IC95%) ở trong phạm vi 0 - 5 µg, còn ở trong phạm vi 5 - 10 µg thì độ chính xác còn ± 0.7 µg (IC95%).

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016

Thông số
Video
Document
Bình luận
0