Môi trường Buffered Peptone Water (BPW)

  • Buffered Peptone Water (BPW) là môi trường tăng sinh không chọn lọc được sử dụng trong bước tiền tăng sinh (pre-enrichment) của quy trình kiểm nghiệm Salmonella trong thực phẩm.
  • - Tiết kiệm thời gian nhờ đóng gói cân sẵn.
  • - Phù hợp tiêu chuẩn ISO 6759:2002 và ISO 11133:2014

Code: PW1049-1L (cân sẵn)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

20 gói

Code: PW1049-8L (cân sẵn)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

10 gói

Đánh giá

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Bổ sung 20 gram bột môi trường vào 1 lít nước cất.

- Đem hỗn hợp đun cho đến khi hòa tan hoàn toàn.

- Tiệt trùng bằng hơi nước (autoclave) ở 121 oC trong 15 phút.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0