Môi trường TSA giám sát nhiễm khuẩn phòng sạch

  • - Phù hợp giám sát nhiễm khuẩn không khí và nhiễm khuẩn bề mặt
  • - Đóng gói 3 lớp giúp đảm bảo vô trùng bên trong.
  • - Trang bị chỉ thị tiếp xúc tiệt trùng plasma (VH2O2)
  • - Trang bị lớp hút ẩm giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm.
  • - Tùy chọn bổ sung Lecithin, Polysorbate 80, Sodium Thiosulphate, L-Histidine (plus).

Code: PO5500B - 90mm

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 đĩa

Code: PO5501B - 90mm plus

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 đĩa

Code: PO5510D - 55mm

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 đĩa

Code: PO5511D - 55mm plus

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 đĩa

Đánh giá

Đĩa môi trường TSA dành cho phòng sạch được đóng gói 3 lớp, trang bị băng hút ẩm cố định và chỉ thị tiếp xúc (CI nhóm 1) với quy trình tiệt trùng plasma (VH2O2). Sản phẩm được thiết kế để giám sát nhiễm khuẩn trong phòng sạch với 2 phiên bản tùy vào mục đích sử dụng:

- Đĩa 90mm giúp giám sát nhiễm khuẩn không khí

- Đĩa 55mm giúp giám sát nhiễm khuẩn bề mặt

Thông số
Video
Document
Bình luận
0