Ống bảo quản cf-DNA/cf-RNA huyết tương

cf-DNA/cf-RNA Preservative Tubes

- Thu nhận và bảo quản đồng thời cf-DNA và cf-RNA.

- Đã hút chân không để thu nhận 8.4 mL máu vào trong ống nhựa 10 mL.

- Chống tán huyết, apoptosis, thất thoát huyết tương, và không sử dụng formaldehyde.

- Thời gian bảo quản: Lên đến 30 ngày với cf-DNA/cf-RNA và lên đến 14 ngày với tế bào khối u tuần hoàn (CTC) ở nhiệt độ phòng. Riêng cf-DNA còn có thể bảo quản lên đến 8 ngày ở 37°C.

- Có phiên bản được cấp chứng nhận CE-IVD.

Code: 63950

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 ống

Code: Dx63950 (CE-IVD)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 ống

Đánh giá

cf-DNA/cf-RNA Preservative Tubes (Norgen) là ống nhựa kín đã hút chân không dùng để thu nhận và bảo quản cf-DNA, cf-RNA và tế bào khối u tuần hoàn (CTC) trong mẫu máu người. Ống có khả năng ức chế quá trình apoptosis, nhờ đó ngăn chặn việc phóng thích DNA/RNA nội bào vào trong huyết tương. Mức độ cf-DNA/cf-RNA sẽ ổn định trong 30 ngày ở nhiệt độ phòng. Riêng với cf-DNA thì cũng sẻ ổn định trong 8 ngày ở 37°C. Các tế bào khối u tuần hoàn (CTC) sẽ nằm ở phần đáy ống cùng với cặn máu và ổn định trong 14 ngày ở nhiệt độ phòng.

Một số lý do để chọn cf-DNA/cf-RNA Preservative Tubes (Norgen)

1) Hạn chế thất thoát huyết tương

Lượng huyết tương gần như nguyên vẹn trước và sau quá trình vận chuyển mẫu khi sử dụng ống bảo quản cf-DNA/cf-RNA của Norgen, trong khi đó ở các sản phẩm khác đều bị giảm thể tích huyết tương (Hình 1).

Hình 1. Thể tích huyết tương trước và sau 72 giờ vận chuyển

 

2) Tối thiểu tán huyết

Sự tán huyết được xác định bằng cách đo độ hấp thụ ánh sáng bước sóng 414nm (OD414nm) của các hemoglobin. Giá trị OD414nm của mẫu máu trữ trong ống của Norgen vẫn giữ ở mức thấp sau 30 ngày, trong khi đó ở các sản phẩm khác sẽ xảy ra hiện tượng tán huyết (Hình 2). 

Hình 2. Giá trị OD414nm đo được trong 30 ngày bảo quản của các mẫu máu

 

3) Hạn chế nhiễm DNA bộ gene (gDNA)

Do hạn chế được hiện tượng tán huyết và apoptosis, mẫu máu trữ trong ống của Norgen sẽ ít bị tạp nhiễm gDNA hơn (Hình 3). 

Hình 3. Tín hiệu gDNA giải phóng trong plasma sau 30 ngày bảo quản

 

4) Mẫu ổn định ở nhiệt độ phòng

Nghiên cứu cho thấy ở nhiệt độ phòng, cf-DNA/cf-RNA sẽ ổn định trong vòng 30 ngày và tế bào khối u tuần hoàn (CTC) sẽ ổn định trong vòng 14 ngày (Hình 4 và 5).

Hình 4. Đánh giá độ ổn định của cf-DNA thông qua giá trị Ct khi realtime PCR gene ALU đoạn dài (247bp)

 

Hình 5. Đánh giá độ ổn định của cf-RNA thông qua giá trị Ct khi realtime RT-PCR gene HPRT1

 

5) Vận chuyển mẫu cf-DNA ở điều kiện khắc nghiệt

Nghiên cứu cho thấy ở nhiệt độ 37°C, mẫu máu bảo quản trong ống của Norgen vẫn sẽ duy trì ổn định cf-DNA trong 8 ngày, rất thuận lợi để vận chuyển mẫu dài ngày mà không cần duy trì nhiệt độ lạnh (Hình 6).

Hình 6. Đánh giá độ ổn định của cf-DNA ở 37°C​ thông qua giá trị Ct khi realtime PCR gene ALU đoạn dài (247bp)

 

6) Không bị crosslink, hạn chế GC bias

Ống bảo quản cf-DNA/cf-RNA của Norgen không sử dụng formaldehyde nên có thể tránh được các hiện tượng crosslinking và GC bias.

Thông số

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 16 × 100 mm

- Chất liệu: Ống nhựa PET

- Thể tích: 8.4 mL máu + 1.6 mL dịch bảo quản

- Thể tích huyết tương thu hồi: 6-7 mL (không bị ảnh hưởng bởi vận chuyển)

- Chất chống đông và hóa chất bảo quản độc quyền, không sử dụng formaldehyde

- Thời gian bảo quản:

  15-25°C 37°C
cf-DNA 30 ngày 8 ngày
cf-RNA 30 ngày  
CTCs 14 ngày  

 

Video

Document
Bình luận
0