PCR Adhesive film

Adhesive film for PCR plates

- Adhesive film (polypropylene): Chuyên dùng cho đĩa PCR, khoảng nhiệt độ -15°C đến 70°C (plastic) hoặc -30°C đến 150°C (aluminium)

- AeraSeal film (rayon, non-sterile): phù hợp sử dụng trong nuôi cấy tế bào, vi khuẩn nhằm giảm bay hơi và chống nhiễm chéo, khoảng nhiệt độ -20°C đến 80°C

- AlumaSeal film (aluminium, non-sterile): phù hợp sử dụng trong PCR, HST và bảo quản, khoảng nhiệt độ -80°C đến 120°C

Code: 106524 (Adhesive film)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 tấm

Code: 765247 (AeraSeal film)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

81 mm x 100 m

Code: 765248 (AlumaSeal film)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

80 mm x 100 m

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0