PCR microtubes

PCR Microtubes 0,2 và 0.5 mL, ống đơn cho nhiều ứng dụng

- Không chứa DNase/RNase

- Có 2 loại nắp phẳng hoặc nắp tròn

- Thể tích: 0.2 mL / 0.5 mL / 0.65 mL

Code: 016950A (0.2 mL Multi)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1000 (nắp phẳng)

Code: 023190A (0.2mL Multi)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

500 (nắp tròn)

Code: 016155 (0.5 mL ABgene)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1000 (nắp phẳng)

Code: 016147 (0.5mL ABgene)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1000 (nắp tròn)

Code: 017030A (0.65 mL Multi)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1000 ống

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0