Phần mềm theo dõi mẫu

Phần mềm giúp theo dõi và quản lý mẫu dễ dàng cho phép kiểm tra loại mẫu cũng như vị trí của chúng

Code: 779944

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Bản quyền nhiều người sử dụng

Code: ZTD-SPLS-FLT1

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Bản quyền 1 server

Code: ZTD-SPLS-FLT

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Bản quyền 1 máy tính

Đánh giá

Có khả năng mở rộng quy mô từ một máy sáng nhiều máy

Dễ dàng cài đặt và sử dụng

Theo dõi mẫu từ nhập, trữ, sử dụng mẫu thông qua mã vạch barcode

 

Thông số
Video
Document
Bình luận
0