Phụ kiện Cryoware

Phụ kiện hỗ trợ sử dụng và nhận diện ống Cryoware

- Nắp màu nhận diện

- Rack hỗ trợ thao tác

- Vít mở/ đóng nắp vặn

Code: 055029

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Cryoflex sheath

Code: 055030

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Support rod for canisters

Code: CRY920TS

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Vít vặn mở nắp

Code: 028123

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Cryo markers

Code: CRY910TS

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Nắp màu ghi chú

Code: BSM5810

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Workstation

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0