Pipet đơn kênh Rainin, LTS, 20 - 200μL

Pipet-Lite LTS Pipette L-200XLS+

- Loại pipette: cơ

- Khoảng thể tích: 20 - 200μl

- Độ chia nhỏ nhất: 0.2μl

- Công nghệ đầu tip: LiteTouch System (LTS)

- Có thể hấp tiệt trùng (autoclavable)

Code: 17014391

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

cái

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0