Pipet đơn kênh Rainin, Unv, 100 - 1000μl

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-1000XLS+

- Loại pipette: cơ

- Khoảng thể tích: 100 - 1000μl

- Độ chia nhỏ nhất: 2μl

- Công nghệ đầu tip: Universal-fit Shaft

- Có thể hấp tiệt trùng (autoclavable)

Code: 17014407

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

cái

Đánh giá

Rainin Pipet-Lite™ XLS+  có 2 dạng: Universal và LTS. Pipette đơn kênh XLS+ được thiết kế để dễ dàng hấp tiệt trùng các vị trí quan trọng: đầu tiếp xúc chất lỏng, bao gồm vòng đệm và piston.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0