Pipet piston - chuyển dịch tích cực MICROMAN (Gilson)

MICROMAN - chiếc pipet dành cho những mẫu chất lỏng đặc biệt - hoạt động theo cơ chế chuyển dịch tích cực, trong đó piston để thực hiện thao tác pipetting không được tích hợp trực tiếp trên thân pipette như các loại pipette thông thường mà sử dụng kèm với các piston mao quản đóng vai trò như đầu tip, loại bỏ các đệm khí phát sinh khi thực hiện pipetting, mang lại hiệu quả chính xác khi thao tác với các dung dịch không có tính chất nước (có độ nhớt, bay hơi,...), đảm bảo độ chính xác của chiếc pipette mà không chịu ảnh hưởng từ các đặc tính vật lý của mẫu chất lỏng.

THAO TÁC CHỐNG NHIỄM CHÉO

Giảm tối đa nguy cơ nhiễm mẫu chéo do pipette, do mẫu hay do thao tác của người sử dụng nhờ vào khẳ năng của các MICROMAN E. Dispose của piston mao quản (capilary piston) chỉ với nút nhấn.

KẾT QUẢ CHÍNH XÁC

MICROMAN E có thể thực hiện công việc với hiệu suất và độ chính xác cao nhất mà không chịu ảnh hưởng từ mẫu cho dù là mẫu nhớt, bay hơi, nóng, lạnh. Đảm bảo sự tin tưởng tuyệt đối vào thao tác của bạn với cần gạt điều chỉnh khóa thể tích làm giảm các thay đổi thể tích có thể xảy ra trong quá trình thao tác.

BẢO VỆ CHIẾC PIPETTE CỦA BẠN

Cơ chế chuyển dịch tích cực là giải pháp lý tưởng cho thao tác với các mẫu dung dịch dễ bay hơi và có khả năng ăn mòn cơ khí gây ảnh hưởng đến chiếc pipette.

Sử dụng kết hợp với piston mao quản (capilary piston)

MICROMAN bao gồm 6 model có dải thể tích từ 1 μL đến 1000 μL

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0