Pipet piston - chuyển dịch tích cực Pos-D (RAININ - Mettler)

Positive Displacement Pipette Pos-D - giải pháp cho những dung dịch đặc biệt- hoạt động theo cơ chế chuyển dịch tích cực, đặc biệt phù hợp với các dung dịch có mật độ cao, có độ nhớt hoặc có khả năng bay hơi. Piston xử lý chất lỏng, di chuyển bên trong một ống mao quản nhự, tiếp xúc trực tiếp với các dung dịch. Sự di chuyển của piston bên trong ống mao quản có tác dụng như chiếc gạt đảm bảo đẩy hết phần dung dịch ra khỏi ống mao quản mà không thừa lại 1 giọt, làm giảm khả năng nhiễm chéo từ mẫu, từ thao tác hay từ chính pipette.

  • Dễ cầm nắm
  • Thao tác thoải mái
  • Kiểm soát thể tích hiệu quả
  • Dễ sử dụng
Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0