Pipet piston điện tử - REPETMAN (Gilson)

REPETMAN là một loại pipet piston điện tử, hoạt động theo cơ chế chuyển dịch tích cực, cung cấp khả năng chuyển nhanh và thuận tiện cùng một loại dung dịch trong nhiều lần. REPETMAN bao gồm ba chế độ vận hành cho phép chuyển thể tích từ 1 μL đến 50 mL. Đây là giải pháp thích hợp với các ứng dụng yêu cần lặp lại vận chuyển một loại chất lỏng nhiều lần như trong lầm sàng, sinh học, thực phẩm, hóa học, môi trường và một số lĩnh vực khác.

THAO TÁC THOẢI MÁI - KHÔNG SỬ DỤNG LỰC

Phù hợp với bất kỳ tay thuận nào và tăng cảm giác thoải mái khi sử dụng

CẢI THIỆN KẾT QUẢ - GIẢM LỖI VẬN HÀNH

REPETMAN với các motor tự động nhận diện với các đầu REPET-TIP kết nối. REPETMAN có nhiều lựa chọn với các REPET-TIP, bao gồm cả loại tiêu chuẩn hay loại tiệt trùng từ 0.1 mL đến 50mL, với dải thể tích phân phối mẫu từ 1  µL đến 50 mL.

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0