Pipet piston xylanh - DISTRIMAN (Gilson)

DISTRIMAN là pipet hoạt động theo cơ chế chuyển dịch tích cực, có khả năng điều chỉnh liên tục và lặp lại chuyển cùng một loại dung dịch nhiều lần với thiết kế trực tiếp và hiệu quả khi sử dụng cùng với xylanh DISTRITIP. Với DISTRIMAN, người sử dụng có thể phân phối chính xác thể tích yêu cầu trong quy trình, ngay cả với các thể tích rất nhỏ, lý tưởng cho phân phối lặp lại các thể tích dung dịch trong nghiên cứu lầm sàng, bệnh viện, sinh học, hóa học, thực phẩm, y dược học, mỹ phẩm và pháp y.

ĐƠN GIẢN HÓA PHÂN PHỐI NHIỀU LẦN

Phân phối chính xác thể tích mà không cần thực hiện quá nhiều tính toán và đảm bảo tối ưu hóa kết quả thao tác pipetting ngay cả với mẫu nhớt hay mẫu bay hơi.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

DISTRIMAN bao phủ dải thể tích lớn với chỉ 3 đầu xy lanh DISTRITIP - giải pháp vô cùng tiết kệm và kinh tế. DISTRITIP được phân phối cả ở hình thức tiêu chuẩn và tiệt trùng. DISTRIMAN là chiếc pipette duy nhất điều chỉnh liên tục cơ học dành cho thao tác lặp lại nhiều lần với thể tích đọc trực tiếp có sẵn trên thị trường.

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0