Plant RNA/DNA Purification Kit - Kit tách chiết RNA/DNA thực vật

Plant RNA/DNA Purification Kit (Norgen)

- Dung dịch đệm ly giải (lysis buffer) mạnh, có thể ly giải các mẫu khó như lá thông, lá nho, ...

- Tách chiết DNA và RNA tất cả các kích thước, kể cả micro RNA

- DNA và RNA được tách chiết đồng thời từ cùng 1 cột lọc, không cần chia đôi phần dịch ly giải

- Công nghệ tách chiết RNA/DNA bằng cột lọc, sử dụng các hạt nhựa Silicon Carbide độc quyền của Norgen (xem thêm TẠI ĐÂY)

Code: 24400

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Đánh giá

Plant RNA/DNA Purification Kit (Norgen) cung cấp một giải pháp tách chiết đồng thời RNA và gDNA từ 1 mẫu thực vật duy nhất mà không cần chia đôi phần dịch ly giải. Quy trình có thể hoàn thành trong 30 phút. Việc không chia đôi phần dịch ly giải sẽ giúp giảm sai số và sự không nhất quán giữa các kết quả.​​ Có thể tùy chọn xử lý cột với DNase (hoặc RNase) để chỉ giữ lại phần RNA (hoặc DNA). Nucleic acid tách chiết được có chất lượng cực cao, và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng tiếp theo sau như PCR, qPCR, RT-PCR, qRT-PCR, giải trình tự và một số ứng dụng khác. 

Thông số

Thông số kỹ thuật:

- Loại mẫu và lượng mẫu đầu vào: mô thực vật, tế bào thực vật
+ 100 mg mô thực vật
+ 5 × 106 tế bào thực vật

- Thể tích nạp tối đa lên cột: 650 µL

- Thời gian tách chiết: 30 phút / 10 mẫu

  gDNA RNA
- Khả năng bám cột:  15 µg  50 µg
- Lượng RNA/DNA thu hồi thực tế trên 100mg Lá Đào    5 µg  40 µg

 

 

 

 

Video
Document
Bình luận
0