Plant/Fungi DNA Isolation Kit - Kit tách chiết DNA thực vật / nấm

Plant/Fungi DNA Isolation Kit (Norgen)

- Quy trình tách chiết nhanh và đơn giản (45 phút)

- Chất lượng và số lượng DNA thu hồi được cao

- Phù hợp để tách chiết DNA của nhiều loài thực vật và nấm sợi

- Tách chiết DNA tổng số (bao gồm cả DNA mầm bệnh) không sử dụng phenol 

- Có 2 phiên bản kit tách chiết: sử dụng cột / đĩa 96-giếng

Code: 26200

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Code: 26250

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

250 preps

Code: 26900 (96-well kit)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

2 x 96-well plates

Đánh giá

Plant/Fungi DNA Isolation Kit (Norgen Biotek-Canada) cung cấp 1 giải pháp nhanh chóng để tách chiết và tinh sạch DNA tổng số (DNA bộ gene, DNA ty thể, DNA lục lạp) từ nhiều loài thực vật và nấm khác nhau (mẫu mô thực vật tươi và đông lạnh, tế bào thực vật hoặc nấm).  DNA tinh sạch thu được có thể dùng để phát viện DNA của virus gây bệnh. Quy trình có thể hoàn thành trong 45 phút. DNA tinh sạch có độ toàn vẹn cao, và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng tiếp theo sau như PCR, qPCR, SNP, Southern blot và giải trình tự.

Thông số

Thông số kỹ thuật:

- Loại mẫu đầu vào: mô thực vật, tế bào thực vật, sinh khối ẩm của nấm

- Kích thước DNA thu nhận: tất cả các kích thước

  Cột lọc Đĩa 96-giếng
-  Lượng mẫu đầu vào: 100 mg 50 mg
- Thể tích nạp tối đa: 650 µL 500 µL
- Khả năng bám DNA:  50 µg  50 µg
- Thời gian thao tác: 45 phút / 10 mẫu 50 phút / 1 đĩa

 

 

 

 

Video
Document
Bình luận
0