Plant/Fungi Total RNA Purification Kit - Kit tách chiết RNA thực vật / nấm

Plant/Fungi Total RNA Purification Kit (Norgen)

- Tách chiết RNA tổng số không sử dụng phenol, bao gồm cả RNA virus, viroid và micro RNA

- Dung dịch đệm ly giải (lysis buffer) mạnh, có thể ly giải các mẫu khó như lá thông, lá nho, ...

- RNA tách chiết được có chất lượng, tính toàn vẹn và độ đa dạng ở mức cao

- Có 2 phiên bản kit tách chiết: sử dụng cột / đĩa 96-giếng

- Công nghệ tách chiết RNA bằng cột lọc, sử dụng các hạt nhựa Silicon Carbide độc quyền của Norgen (xem thêm TẠI ĐÂY)

- Có thể sử dụng chân không (vacuum manifold) hoặc ly tâm (centrifugation) để tách chiết RNA cho phiên bản đĩa 96-giếng

Code: 25800

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Code: 31350

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 preps

Code: 25850

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

250 preps

Code: 31900

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

2 x 96-well plates

Đánh giá

Plant/Fungi Total RNA Purification Kit (Norgen) cung cấp 1 giải pháp nhanh chóng để tách chiết và tinh sạch RNA tổng số, bao gồm cả RNA virus, viroid và micro RNA (miRNA), từ nhiều loài thực vật khác nhau (mẫu mô thực vật tươi và đông lạnh, tế bào thực vật hoặc nấm). Quy trình có thể hoàn thành trong 30 phút. RNA tinh sạch có chất lượng cực cao, và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng tiếp theo sau như realtime PCR, RT-PCR, Northern blot, RNase protection (RPA) và kéo dài mồi (primer extension), cũng như đo mức độ biểu hiện (expression array assay).

Thông số

Thông số kỹ thuật:

- Loại mẫu đầu vào: mô thực vật, tế bào thực vật, sinh khối ẩm của nấm

- Kích thước RNA thu nhận: tất cả các kích thước, kể cả small RNA

  Cột lọc Đĩa 96-giếng
-  Lượng mẫu đầu vào: 50 mg 40 mg
- Thể tích nạp tối đa: 650 µL 500 µL
- Khả năng bám RNA:  50 µg  50 µg
- Thời gian thao tác: 30 phút / 10 mẫu 30 phút / 1 đĩa

 

 

 

 

Video
Document
Bình luận
0