Plasma/Serum RNA Purification Mini Kit

Plasma/Serum RNA Purification Mini Kit

- Tách chiết tất cả RNA từ máu và exosome, bao gồm cả microRNA

- Phương pháp tách chiết: Cột lọc Silicon Carbide (SiC)

- Mẫu đầu vào: 50 - 200 µL huyết tương / huyết thanh

- Thời gian thao tác: 15 - 20 phút / 10 mẫu

- Tách chiết tất cả RNA không phụ thuộc vào kích thước hay hàm lượng GC

Code: 55000

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Đánh giá

Plasma/Serum RNA Purification Mini Kit (Norgen) cho phép tách chiết RNA từ 50 - 200 µL huyết tương hoặc huyết thanh ở dạng tươi hoặc đông lạnh. RNA thu được ở thể tích tùy chọn từ 10 - 25 µL và hoàn toàn phù hợp cho các ứng dụng tiếp theo như RT-PCR, phân tích Northern Blot, giải trình tự NGS, ...

Thông số
Video
Document
Bình luận
0