Que cấy vòng

Que cấy vòng dùng 1 lần.

1-10ul, tiệt trùng, bằng polypropylen.

Dễ dàng mở gói ngay cả khi đeo bao tay.

Đóng gói 5,10,20 cái/gói hoặc từng que cấy riêng lẻ.

Code: BSV1201

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

10ul, 1 cái/gói

Code: BSV1205

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

10ul, 5 cái/gói

Code: BSV121

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1ul, 20 cái/gói

Code: BSV1210

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1ul, 10 cái/gói

Code: BSV1211

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1ul, 1 cái/gói

Code: BSV1215

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1ul, 5 cái/gói

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0