Que lấy mẫu swab và dung dịch bảo quản

Que lấy mẫu swab và dung dịch bảo quản của hãng Norgen-Biotek (Canada) có đặc điểm:

- Bảo quản đồng thời DNA và RNA.

- An toàn do khả năng bất hoạt vi sinh vật và virus

- Phù hợp nhiều loại mẫu dịch phết khác nhau: mũi, họng, da, ...

- Phù hợp nhiều quy trình tách chiết DNA, RNA.

- Thời gian lưu trữ lâu, không cần bảo quản lạnh.

Điều kiện
bảo quản
DNA RNA
Nhiệt độ 15 - 25 oC 15 - 25 oC
Thời gian 2 năm 2 tháng

 

Code: 69200

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 bộ kit

Đánh giá

- Chất lượng RNA tốt hơn so với các bộ kit thương mại khác (Hình 1)

Hình 1. So sánh chất lượng RNA giữa các dung dịch bảo quản

- Phù hợp bộ kit tách chiết RNA tổng số #17200 của Norgen (Hình 2).

Hình 2. Đánh giá hiệu quả bảo vệ RNA
- DR: Mẫu thu nhận bằng bộ kit #68800
- RL: Mẫu thu nhận bằng bộ kit RNAlater
- Total RNA: Tách chiết bằng bộ kit #17200
- ETOH: Tách chiết bằng cách tủa Ethanol

 

Thông số
Video
Document
Bình luận
0