RealStar® CMV PCR Kit 1.0 (định lượng, CE-IVD)

RealStar® CMV PCR Kit 1.0

- Xét nghiệm realtime PCR (CE-IVD) để phát hiện và định lượng DNA đặc trưng của Cytomegalovirus (CMV).

- Tương thích mẫu huyết tương người trong EDTA, mẫu máu toàn phần người trong EDTA.

- Có thể chạy chung với một số bộ kit RealStar® khác thuộc Human Herpesviruses and Polyomaviruses Panel.

- Chứng nội (IC) và chứng dương (+) đi kèm.

Code: 021013

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

96 rxns

Đánh giá

RealStar® CMV PCR Kit 1.0 (Altona Diagnostics GmbH - Đức) là bộ kit xét nghiệm realtime PCR chuẩn CE-IVD giúp phát hiện và định lượng DNA đặc trưng của Cytomegalovirus (CMV). Bộ kit được dùng để chẩn đoán và giám sát tải lượng Cytomegalovirus (CMV) ở bệnh nhân. Bộ kit có chứng nội (IC) và chứng dương (+) đi kèm.

Thông số

Các dòng máy realtime PCR đã được xác nhận là tương thích với RealStar® CMV PCR Kit 1.0:

1) Mx 3005P™ QPCR System

2) VERSANT® kPCR Molecular System AD

3) ABI Prism® 7500 SDS and 7500 Fast SDS

4) LightCycler® 480 Instrument II

5) Rotor-Gene® 6000

6) Rotor-Gene® Q 5/6 plex Platfom

7) CFX96™ Real-Time PCR Detection System and

8) CFX96™ Deep Well Real-Time PCR Detection System

Video
Document
Bình luận
0