RealStar® EBV PCR Kit 1.0 (định lượng, CE-IVD)

RealStar® EBV PCR Kit 1.0

- Xét nghiệm realtime PCR Epstein-Barr virus (EBV) (CE-IVD) để phát hiện và định lượng DNA đặc trưng của Epstein-Barr virus.

- Tương thích mẫu huyết tương người trong EDTA, mẫu máu toàn phần người, mẫu dịch não tủy người.

- Có thể chạy chung với một số bộ kit RealStar® khác thuộc Human Herpesviruses and Polyomaviruses Panel.

- Chứng nội (IC) và chứng dương (+) đi kèm.

Code: 131013

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

96 rxns

Đánh giá

RealStar® EBV PCR Kit 1.0 (Altona Diagnostics GmbH - Đức) là bộ kit xét nghiệm realtime PCR Epstein-Barr virus (EBV) (CE-IVD) giúp phát hiện và định lượng DNA đặc trưng của Epstein-Barr virus. Bộ kit được dùng để chẩn đoán và giám sát tải lượng Epstein-Barr virus (EBV) ở bệnh nhân. Bộ kit có chứng nội (IC) và chứng dương (+) đi kèm.

Thông số

Các dòng máy realtime PCR đã được xác nhận là tương thích với RealStar® EBV PCR Kit 1.0:

1) m2000rt

2) Mx 3005P™ QPCR System

3) VERSANT® kPCR Molecular System AD

4) ABI Prism® 7500 SDS and 7500 Fast SDS

5) LightCycler® 480 Instrument II

6) Rotor-Gene® 6000

7) Rotor-Gene® Q 5/6 plex Platfom

8) CFX96™ Real-Time PCR Detection System and

9) CFX96™ Deep Well Real-Time PCR Detection System

Video
Document
Bình luận
0