RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 (CE-IVD)

RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0

- Xét nghiệm realtime RT-PCR (CE-IVD) để phát hiện RNA đặc trưng của β-coronavirus và virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

- Phát hiện các gene E (β-coronavirus) và gene S (SARS-CoV-2) trong mẫu dịch phết (swab) đường hô hấp ở người.

- Có thể chạy chung với một số bộ kit RealStar® khác: RealStar® Influenza Screen & Type RT-PCR Kit 4.0, RealStar® PIV RT-PCR Kit 2.0, RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0, RealStar® hMPV RT-PCR Kit 2.0.

- Chứng nội (IC) và chứng dương (+) đi kèm.

 

Code: 821015

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

384 rxns

Code: 821019

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

4800 rxns

Đánh giá

RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 (Altona Diagnostics GmbH - Đức) là bộ kit xét nghiệm realtime RT-PCR chuẩn CE-IVD giúp phát hiện RNA đặc trưng (gene E và gene S) của β-coronavirus và virus SARS-CoV-2 (Covid-19). Bộ kit có chứng nội (IC) và chứng dương (+) đi kèm.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0