Stool DNA Isolation Kit

Stool DNA Isolation Kit

- Tách chiết đồng thời DNA vi sinh lẫn DNA vật chủ

- Phương pháp tách chiết: Cột lọc

- Mẫu đầu vào: phân tươi / đông lạnh (200 mg) hoặc phân trong dung dịch bảo quản (400 μL)

- Thời gian thao tác: 30 phút / 10 mẫu

- Loại bỏ các chất ức chế PCR bao gồm cả humic acid

- Có phiên bản được cấp chứng nhận CE-IVD

Code: Dx27600 (CE-IVD)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Code: 27600

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Code: 65600

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

2 plate 96-well

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0