Strip PCR microtubes 0.2 mL

PCR microtubes 0.2 mL strip

- Không chứa DNase/RNase free

- Strip loại 8-ống hoặc 12-ống

- Nắp dạng 8-ống / 12-ống hoặc riêng lẻ từng cái

Code: 116280 (strip-8 Multi)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

960 (nắp tròn)

Code: 016514 (strip-8 low profile Thermo)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

960 (nắp tròn)

Code: 016389 (strip-8 low profile Thermo)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

960 (nắp phẳng)

Code: 016518 (strip-12 low profile Thermo)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

960 (nắp phẳng)

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0