SYNCstore STM - Ống môi trường VTM

SYNCstore STM

- 1~3 mL SYNCstore STM đựng trong ống 7mL có nắp.

- Mẫu phù hợp: Đờm, nước bọt, dịch phết (swab) tỵ hầu/hầu họng, nước rửa mũi, nước tiểu, phân.

- Tính năng: Tiêu diệt vi khuẩn/virus, bất hoạt nuclease, ổn định RNA/cfDNA/cfRNA, vận chuyển mẫu ở nhiệt độ phòng, bảo quản dài hạn.

- Chứng nhận: CE-IVD

Code: SS1000-100

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 x 1mL

Code: SS2000-100

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 x 2mL

Code: SS3000-100

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 x 3mL

Đánh giá

SYNCstore STM (Geneaid) - Ống môi trường vận chuyển virus (VTM) để vận chuyển và bảo quản DNA/RNA virus trong mẫu cho các xét nghiệm sinh học phân tử (PCR, realtime PCR, ...). Không sử dụng SYNCstore cho các xét nghiệm nhanh kháng nguyên (Ag) hoặc kháng thể (Ab).

Thông số
Video
Document
Bình luận
0