Thang DNA 100bp cho PCR

  • - Đóng gói dạng pha sẵn (Ready-to-use)
  • - Phù hợp chạy cùng mẫu PCR kích thước < 1,000 bp
  • - Vạch 500bp có độ sáng cao giúp xác định nhanh kích thước
  • - Có 2 phiên bản Sizer và Ranger để lựa chọn

Code: 11300 - Ranger

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 loads

Code: 11400 - Sizer

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 loads

Đánh giá
Ranger (11 vạch)
50 - 1,000 bp
Sizer (10 vạch)
100 - 1,000 bp 

 

Thông số
Video
Document
Bình luận
0