Tin khoa học công nghệ

Chỉ thị sinh học huỳnh quang và các sai lầm phổ biến khi sử dụng

Hệ thống phát hiện huỳnh quang dựa trên sự hoạt động của một enzyme được tìm thấy ở bào tử. Enzyme này sẽ xuất hiện trong thời gian bào tử tiếp xúc với môi trường nuôi cấy (bào tử ngậm nước và nảy mầm). Vào thời điểm đó, enzyme sẽ bắt đầu phản ứng với cơ chất huỳnh quang ở trong môi trường nuôi cấy.

Xem thêm >
Tin đã xem
Công nghệ giải trình tự tế bào đơn (single-cell sequencing) của 10X Genomics

Công nghệ giải trình tự tế bào đơn (single-cell sequencing) của 10X Genomics

Nguyên lý hoạt động công nghệ giải trình tự tế bào đơn (single-cell sequencing) của 10X Genomics. 10X Barcode là gì? UMI là gì?

Xem thêm >
0