Tin khoa học công nghệ

Lựa chọn bộ kit tách chiết DNA/RNA cho hệ thống tách chiết tự động

Hiện nay rất nhiều hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động khác nhau đã và đang được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm và cơ sở y tế, phổ biến nhất có lẽ là các hệ thống tách chiết sử dụng hạt từ (magnetic bead) với thông lượng 32-mẫu hoặc 96-mẫu.

Xem thêm >
Tin đã xem
Công nghệ giải trình tự tế bào đơn (single-cell sequencing) của 10X Genomics

Công nghệ giải trình tự tế bào đơn (single-cell sequencing) của 10X Genomics

Nguyên lý hoạt động công nghệ giải trình tự tế bào đơn (single-cell sequencing) của 10X Genomics. 10X Barcode là gì? UMI là gì?

Xem thêm >
0