Tin khoa học công nghệ

Chỉ thị sinh học huỳnh quang có chính xác không?

Chỉ thị sinh học đọc nhanh (rapid-readout) hay chỉ thị sinh học huỳnh quang chính xác đến mức nào? Bài viết sẽ cung cấp thông tin cần thiết về chỉ thị sinh học huỳnh quang.

Xem thêm >
Tin đã xem
Công nghệ giải trình tự tế bào đơn (single-cell sequencing) của 10X Genomics

Công nghệ giải trình tự tế bào đơn (single-cell sequencing) của 10X Genomics

Nguyên lý hoạt động công nghệ giải trình tự tế bào đơn (single-cell sequencing) của 10X Genomics. 10X Barcode là gì? UMI là gì?

Xem thêm >
0