Trazanto - Máy đọc chỉ thị hóa học

Trazantor - Máy đọc chỉ thị hóa học

- Tiệt trùng hơi nước (STEAM): chỉ thị hóa học nhóm 5 (IT26-1YS, IT26-C, IT26SBL) và Bowie-Dick test (BD125X/1, BD125X/2)

- Tiệt trùng plasma (VH2O2): chỉ thị hóa học nhóm 1 (CD42) và nhóm 4 (CD40)

- Tiệt trùng formaldehyde (FORM): chỉ thị hóa học nhóm 4 (CD50)

- Phần mềm phân tích kết quả để đọc, ghi nhận và truy xuất kết quả

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485

Code: Trazanto

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1 máy

Đánh giá

Trazanto (Terragene) - Máy đọc chỉ thị hóa học cho tiệt trùng hơi nước (STEAM), plasma (VH2O2) và formaldehyde (FORM). Thiết bị cũng có thể sử dụng để đọc chỉ thị hóa học (CDWA4) dành cho bể rửa siêu âm.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0