Careers At Genesmart

Tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy sáng tạo-cởi mở để luôn tìm kiếm giải pháp mới tốt hơn, kỹ năng hoạt động nhóm và luôn học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn. Đây là những yếu tố chính của những nhân sự ở GeneSmart.

Trách nhiệm của GeneSmart là xây dựng môi trường làm việc công bằng, có kế hoạch đào tạo-lộ trình phát triển- tạo điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lí cho những người cộng sự, tạo điều kiện để nhân sự phát triển bản thân.

Giới Thiệu
Nhiệm vụ và trách nhiệm của GeneSmart là mang đến trọn bộ giải pháp tối ưu cho khách hàng trong lĩnh vực thế mạnh của chúng tôi: Sinh học phân tử, Di truyền, Gỉải trình tự gen thế hệ mới-NGS, giải trình tự gen tế bào đơn-scRNA sequencing, Automated Liquid Handling, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Vi sinh, Công nghiệp thực phẩm,... GeneSmart hiện là nhà phân phối của 10X Genomics-USA, Altona Diagnostics-Đức, Mettler Toledo-USA, Norgen Biotek Corp-Canada, Hamilton Robotic-USA, Terragene-Argentina, RAYPA-Tây Ban Nha, BioSigma-Ý,....

Xem thêm
0