VeriSeq NIPT Microlab STAR - Hệ thống chuẩn bị NIPT tự động

VeriSeq NIPT Microlab STAR-Hệ thống chuẩn bị NIPT tự động (Hamilton)

- Chuẩn bi thư viện tự động cho quy trình NIPT Massively parallel sequencing (MPS), tương thích kit VeriSeq NIPT của Illumina

- Chuẩn bị và phân tích đồng thời 96 mẫu trong vòng 1 ngày

- Hoàn toàn tự động: tách chiết huyết tương, tách chiết cf-DNA, chuẩn bị và định lượng thư viện, QC, gộp nạp mẫu và chuẩn hóa thư viện

- Theo dõi mẫu, hóa chất và vật tư tiêu hao thông qua mã vạch (barcode)

- Công nghệ kiểm soát áp suất chất lỏng, cơ chế gắn đầu tip CO-RE, tránh tạo giọt và tránh nhiễm chéo

 

Code: VeriSeq NIPT Microlab STAR

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

01 hệ thống

Đánh giá

VeriSeq NIPT Microlab STAR là hệ thống tự động của Hamilton dành cho ứng dụng NIPT, giúp tự động hóa tất cả các bước từ tách chiết huyết tương, tách chiết cf-DNA, chuẩn bị thư viện NGS, định lượng, QC, nạp mẫu và chuẩn hóa thư viện

Thông số
Video

Document
Bình luận
0