Viral Nucleic Acid Extraction Kit II

Viral Nucleic Acid Extraction Kit II

- Tách chiết DNA/RNA virus trong 20 phút.

- Lên đến 200µL mẫu (huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể, dịch que phết trong VTM, dịch nổi tế bào nuôi cấy).

- DNA/RNA tinh sạch có thể được sử dụng trực tiếp cho các xét nghiệm qPCR và qRT-PCR.

Code: VR050

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 rxns

Code: VR100

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 rxns

Code: VR300

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

300 rxns

Đánh giá

Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (Geneaid) - Kit tách chiết DNA/RNA virus trong 20 phút, từ 200µL mẫu dịch không chứa tế bào như huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể, dịch que phết trong VTM, dịch nổi tế bào nuôi cấy.

Thông số
Video

Document
Bình luận
0