FlexStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Detection Mix 1.5

Order No FS0151505
Rxns 384
Transportation Dry ice
Regulatory status RUO
SKU: FS0151505 Category: Tag:

THÔNG TIN MÔ TẢ

For research use only (RUO). Not for use in diagnostic procedures. Kits not available in all countries.

The FlexStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Detection Mix 1.5 is a reagent system, based on real-time PCR technology, for the qualitative detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) specific RNA. To be used with the FlexStar® (RT-)PCR Amplification Mix 1.5 RUO and the AltoStar® Internal Control 1.5.

Key features

  • For the qualitative detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) specific RNA
  • Includes No Template Control (NTC) and Positive Control (PC)
  • To be used with the FlexStar® (RT-)PCR Amplification Mix 1.5 and the AltoStar® Internal Control 1.5
  • For research use only (RUO). Not for use in diagnostic procedures.

Can be used with

  • Rotor-Gene® Q5/6 plex Platform (QIAGEN)
  • CFX96™ Deep Well Dx System (Bio-Rad)
  • CFX96™ Dx System (Bio-Rad)
  • QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystems)
  • LightCycler 480 Instrument II (Roche)

GeneSmart tự hào là đơn vị tiên phòng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp:

1. Giải trình tự tế bào đơn (SINGLE-CELL SEQUENCING);

2. Chuẩn bị mẫu tự động (AUTOMATED LIQUID HANDLING);

3. Xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhiễm (DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASE);

4. Sinh chiết lỏng (LIQUID BIOPSY)

5. Giải phẫu bệnh sinh học phân tử (MOLECULAR PATHOLOGY)

6. Nghiên cứu ung thư (CANCER RESEARCH)

7. Nghiên cứu miễn dịch (IMMUNOLOGY)

8. Khoa học hình sự (FORENSIC)

9. Trữ mẫu sinh học (Ngân hàng sinh học, BIOBANKING)

-----------------------

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART (MST: 0315672982)

Địa chỉ: 58-60 Hòa Bình (Tòa nhà Hòa Bình), Tầng 4B, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 947 528 778 | Website: https://genesmart.vn/

Email: [email protected] hoặc [email protected]