genesig® q16 and q32 Real-Time PCR Instruments

Our robust yet portable Real-Time qPCR instruments enabling 16 or 32 simultaneous reactions.

Our products and solutions are designed to work in combination with one another to provide fully integrated, near-patient workflows, taking scalable diagnostics closer to the front line.

Product Name genesig q32 genesig q16
Product Code Z-genesig-q32 Z-genesig-q16

 

Category:

THÔNG TIN MÔ TẢ

Key features:

  • Incredibly easy to use
  • Automated data analysis
  • Robust, beautiful design
  • Small footprint
  • Highly portable
  • Rapid results
    • q32 DNA and RNA analysis in less than 60 minutes – one of the fastest qPCR instruments on the market
    • q16 DNA and RNA analysis in 90 minutes
Product Name genesig q32 genesig q16
Product Code Z-genesig-q32 Z-genesig-q16
Number of Wells 32 16
No. of Channels 4 2
Fluorescence Excitation 610 nm and 450 nm (red/blue LED) 475 nm (blue LED)
Fluorescence Detection 510 to 750 nm 500 to 650 nm
Thermal System Peltier with aluminium mount Peltier with aluminium mount
Temperature Range 37 to 99 °C 37 to 99 °C
Heating Speed 4 °C/s 3 °C/s
Cooling Speed 3 °C/s 1.5 °C/s
Thermal Uniformity +/- 0.2 °C +/- 0.1 °C
Thermal Accuracy +/- 0.25 °C +/- 0.25 °C
Dimensions (w x d x h) 25 x 27 x 23 cm 16 x 12 cm
Weight 7 kg 2 kg

GeneSmart tự hào là đơn vị tiên phòng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp:

1. Giải trình tự tế bào đơn (SINGLE-CELL SEQUENCING);

2. Chuẩn bị mẫu tự động (AUTOMATED LIQUID HANDLING);

3. Xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhiễm (DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASE);

4. Sinh chiết lỏng (LIQUID BIOPSY)

5. Giải phẫu bệnh sinh học phân tử (MOLECULAR PATHOLOGY)

6. Nghiên cứu ung thư (CANCER RESEARCH)

7. Nghiên cứu miễn dịch (IMMUNOLOGY)

8. Khoa học hình sự (FORENSIC)

9. Trữ mẫu sinh học (Ngân hàng sinh học, BIOBANKING)

-----------------------

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART (MST: 0315672982)

Địa chỉ: 58-60 Hòa Bình (Tòa nhà Hòa Bình), Tầng 4B, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 947 528 778 | Website: https://genesmart.vn/

Email: [email protected] hoặc [email protected]