MyGo® qPCR Instruments

The MyGo Mini S qPCR instrument, is a compact real-time PCR instrument, ideal for use outside of the laboratory, or for when bench space is at a premium.

MyGo Pro and MyGo Pro ESR qPCR instruments are mulitplex real-time PCR instruments ideal for a wide variety of applications including life-science research, food speciation testing and viral determination and quantification.

Category:

THÔNG TIN MÔ TẢ

MyGo Mini S

  • Incredibly easy to use
  • Small footprint
  • Silent operation
  • Available in a choice of colours

MyGo Pro

  • Multiplexing capability
  • Advanced algorithms
  • Intuitive user interface
  • Broad range of applications, operating systems and connection options.

MyGo Pro ESR

  • Multiplexing capability with red spectrum dyes
Product Name MyGo Mini S MyGo Pro MyGo Pro ESR
Product Code R16-Z-MYGO MINI S R32-Z-MyGo Pro R32-Z-MyGo Pro ESR
Number of Wells 16 32 32
No. of Channels 2 4 5
Fluorescence Excitation 475 nm (blue LED) 500 nm (blue LED) 610 nm and 450 nm (red/blue LED)
Fluorescence Detection 500 to 650 nm 510 to 750 nm 510 to 750 nm
Thermal System Peltier with aluminium mount Silver mount Silver mount
Temperature Range 37 to 99 °C 37 to 99 °C 37 to 99 °C
Heating Speed 3 °C/s 5 °C/s 5 °C/s
Cooling Speed 1.5 °C/s 4 °C/s 4 °C/s
Thermal Uniformity +/- 0.1 °C +/- 0.1 °C +/- 0.1 °C
Thermal Accuracy +/- 0.25 °C +/- 0.25 °C +/- 0.25 °C
Dimensions (w x d x h) 16 x 12 cm 25 x 27 x 23 cm 25 x 27 x 23 cm
Weight 2 kg 7 kg 7 kg

 

GeneSmart tự hào là đơn vị tiên phòng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp:

1. Giải trình tự tế bào đơn (SINGLE-CELL SEQUENCING);

2. Chuẩn bị mẫu tự động (AUTOMATED LIQUID HANDLING);

3. Xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhiễm (DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASE);

4. Sinh chiết lỏng (LIQUID BIOPSY)

5. Giải phẫu bệnh sinh học phân tử (MOLECULAR PATHOLOGY)

6. Nghiên cứu ung thư (CANCER RESEARCH)

7. Nghiên cứu miễn dịch (IMMUNOLOGY)

8. Khoa học hình sự (FORENSIC)

9. Trữ mẫu sinh học (Ngân hàng sinh học, BIOBANKING)

-----------------------

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART (MST: 0315672982)

Địa chỉ: 58-60 Hòa Bình (Tòa nhà Hòa Bình), Tầng 4B, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 947 528 778 | Website: https://genesmart.vn/

Email: [email protected] hoặc [email protected]