Xenium Analyzer

Seamlessly integrates transcript detection workflow, high-resolution imaging, decoding, and onboard data analysis.

Category:

THÔNG TIN MÔ TẢ

A state-of-the-art single cell spatial imaging platform

Xenium Analysis

Xenium Analysis

The ultimate single cell spatial biology experience

Instrument

Xenium Analyzer

Xenium Analyzer

Dimensions (W x D x H)

52.5” x 27” x 31” (59” with door open)

133.3 cm x 68.5 cm x 78.7 cm (149.8 cm with door open)

Resolution

Transcript XY-localization precision < 30 nm and Z-localization precision< 100 nm

Pixel size = ~0.2 µm/pixel

Number of slides per run

2 slides

Throughput (area per time)

400 mm² in less than 50 hours*

Explore Runtime Planner

Total tissue area analyzable per run

~ 470 mm²

Sample prep

2–3 days sample prep, under 50 hour run time* for 4 cm² of tissue on the Xenium Analyzer

Data output file formats

Cell-feature matrices: MEX, HDF5, Zarr

Transcripts and segmentation boundaries: CSV, Parquet, Zarr

Tissue images: OME-TIFF

Connectivity

Compatible with 10x Genomics Cloud instrument management

*When using standard nuclei-based cell segmentation.

GeneSmart tự hào là đơn vị tiên phòng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp:

1. Giải trình tự tế bào đơn (SINGLE-CELL SEQUENCING);

2. Chuẩn bị mẫu tự động (AUTOMATED LIQUID HANDLING);

3. Xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhiễm (DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASE);

4. Sinh chiết lỏng (LIQUID BIOPSY)

5. Giải phẫu bệnh sinh học phân tử (MOLECULAR PATHOLOGY)

6. Nghiên cứu ung thư (CANCER RESEARCH)

7. Nghiên cứu miễn dịch (IMMUNOLOGY)

8. Khoa học hình sự (FORENSIC)

9. Trữ mẫu sinh học (Ngân hàng sinh học, BIOBANKING)

-----------------------

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART (MST: 0315672982)

Địa chỉ: 58-60 Hòa Bình (Tòa nhà Hòa Bình), Tầng 4B, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 947 528 778 | Website: https://genesmart.vn/

Email: [email protected] hoặc [email protected]