FlexStar®

FlexStar® là dòng kit xét nghiệm realtime PCR phù hợp cho cả quy trình thủ công lẫn quy trình tự động AltoStar®.

Kit FlexStar® đa số là kit multiplex PCR, cho phép phát hiện nhiều mầm bệnh trong cùng một xét nghiệm.

Tất cả kit FlexStar® đều sử dụng duy nhất 01 chương trình nhiệt ngắn (~1 giờ), nên có thể chạy PCR cùng nhau, bất kể mẫu là DNA hay RNA