Hamilton Storage

Hamilton Storage cung cấp hệ thống quản lý mẫu tự động ở nhiệt độ cực thấp để lưu trữ nhiều loại dụng cụ thí nghiệm. Dòng sản phẩm ngân hàng sinh học (biobanking) và hệ thống quản lý hợp chất, thiết bị để bàn và vật tư tiêu hao của Hamilton được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn, tính linh hoạt và độ tin cậy của mẫu.