10X Genomics

10X Genomics là đơn vị hàng đầu cung cấp các công nghệ tế bào đơn (single cell), không gian (spatial) và tại chỗ (in situ) cho phép nghiên cứu khám phá trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ung thư, miễn dịch, khoa học thần kinh, v.v..

Thành tựu nổi bật:

1) Hơn 7000 công bố khoa học

2) Hơn 4600 thiết bị được đặt ở các viện nghiên cứu hàng đầu trên khắp thế giới

3) Hơn 1,750 bằng sáng chế đã được cấp hoặc đang nộp

4) Giải thưởng Top 10 Đổi Mới Sáng Tạo của The Scientist năm 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, và 2021.

Xem thêm…