Norgen Biotek

Norgen Biotek (Canada) là công ty có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm SHPT, bao gồm:
1) Kit thu nhận và bảo quản mẫu
2) Kit tách chiết DNA, RNA, protein, exosome, virus
3) Kit chuẩn bị thư viện NGS
4) Kit realtime PCR phát hiện mycoplasma và các mầm bệnh khác (người, thực vật, thực phẩm & sữa, nước)

Vì sao chọn Norgen Biotek?
– Đáp ứng đầy đủ ISO 9001, ISO 13485 và ISO 15189
– Hơn 35 bằng sáng chế đã được cấp hoặc đang nộp
– Công nghệ tách chiết RNA độc quyền Silicon Carbide (SiC)