Genesig

Thiết bị realtime PCR Genesig® q16 và q32 cho phép thực hiện đồng thời 16 hoặc 32 phản ứng để phát hiện và định lượng mẫu bệnh phẩm từ con người, động vật và thực phẩm. Genesig® mang lại lợi ích to lớn cho việc chạy phản ứng realtime PCR với một số thông số kĩ thuật chính:
– Đảm bảo kết quả khi sử dụng 550 bộ kit cung cấp bởi Genesig
– Thể tích phản ứng: 10 – 100 μl (khuyến cáo 20 μl )
– Các kênh màu huỳnh quang đã được hiệu chỉnh khi xuất xưởng: FAM, VIC / HEX
– Khả năng phát hiện đa trình tự (multiplexing): 2 trình tự đích (q16), 7 trình tự đích (q32)
– Cho kết quả nhanh chóng: 60 phút.