MyGo

Thiết bị MyGo® qPCR là một thiết bị realtime PCR nhỏ gọn, phù hợp cho việc sử dụng bên ngoài phòng thí nghiệm. MyGo® qPCR sử dụng được cho nhiều ứng dụng bao gồm nghiên cứu khoa học, thử nghiệm thực phẩm cũng như định tính và định lượng virus. Các đặc điểm nổi bật của sản phẩm bao gồm:
– Cho phép thực hiện đồng thời 16 hoặc 32 phản ứng
– Loại ống phản ứng PCR tương thích: 0.1ml, Strip 8 ống (MyGo® Pro)
– Thể tích phản ứng: 10 -100µl
– Cho kết quả nhanh chóng: < 40 phút.
– Thiết bị có thể được khởi chạy bằng một USB và tương thích với mọi hệ điều hành