Sinh thiết lỏng

Sinh thiết lỏng (huyết thanh, huyết tương, nước bọt, nước tiểu, …) đã và đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong xét nghiệm nhờ tính ít xâm lấn của chúng.

Trong đó, phân tích cf-DNA và/hoặc cf-RNA trong huyết tương/huyết thanh đã rất thành công với 3 ứng dụng quan trọng:
– Sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT)
– Sàng lọc và chẩn đoán sớm ung thư
– Lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp trong ung thư

Giải pháp của Norgen:
1) Ống thu nhận và bảo quản cf-DNA/cf-RNA
2) Các bộ kit tách chiết exosome, cf-DNA và/hoặc cf-RNA