Tìm ra các biomarker RNA tự do trong máu liên quan đến bệnh động mạch vành

Tìm ra các biomarker RNA tự do trong máu liên quan đến bệnh động mạch vành


Các nhà khoa học đã tìm ra các Biomarker là các RNA tự do tuần hoàn trong máu (circulating cell-free RNA) có liên quan đến bệnh động mạch vành bằng cách giải trình tự RNA (RNA sequencing). Việc thu nhận cell-free RNA trong sinh thiết lỏng đã từng gặp nhiều khó khăn, công nghệ Silicon Carbide của Norgen đã giúp thu nhận hiệu quả các cell-free RNA giúp cải thiện đáng kể độ nhạy cho kỹ thuật giải trình tự RNA. #GeneSmart #circulatingcellfreeRNA #benhdongmachvanh #sciencenews #norgenbiotek #SiliconCarbide