Standard-Density Racks

Standard-density tube racks provide an SBS-format rack for labware types that do not commonly have these racks available. This includes 1 dram vials and scintillation vials.

Category:

THÔNG TIN MÔ TẢ

RackWare SDR-024-01

Compatible Tubes FluidX 6 mL PP tube, external thread, jacket
Vial, 1 dram
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

RackWare SDR-008-01

Compatible Tubes Vial, scintillation, Ø27 mm
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

RackWare SDR-008-02

Compatible Tubes Vial, scintillation, Ø28 mm
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

RackWare SDR-048-01

Compatible Tubes Nunc 1.8 mL, external thread
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

RackWare SDR-024-02

Compatible Tubes Wheaton Shorty Vial 6 mL, Ø19 mm
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

GeneSmart tự hào là đơn vị tiên phòng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp:

1. Giải trình tự tế bào đơn (SINGLE-CELL SEQUENCING);

2. Chuẩn bị mẫu tự động (AUTOMATED LIQUID HANDLING);

3. Xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhiễm (DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASE);

4. Sinh chiết lỏng (LIQUID BIOPSY)

5. Giải phẫu bệnh sinh học phân tử (MOLECULAR PATHOLOGY)

6. Nghiên cứu ung thư (CANCER RESEARCH)

7. Nghiên cứu miễn dịch (IMMUNOLOGY)

8. Khoa học hình sự (FORENSIC)

9. Trữ mẫu sinh học (Ngân hàng sinh học, BIOBANKING)

-----------------------

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART (MST: 0315672982)

Địa chỉ: 58-60 Hòa Bình (Tòa nhà Hòa Bình), Tầng 4B, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 947 528 778 | Website: https://genesmart.vn/

Email: [email protected] hoặc [email protected]